Președinte al Asociației Monumentum

Eugen Vaida

Eugen Vaida este arhitect cu o bogată activitate în salvgardarea și promovarea patrimoniului din mediul rural din România.

În domeniul patrimoniului a construit, inițiat și dezvoltat prin Asociația Monumentum o serie de programe aplicate de conservare și educație în strânsă legătură cu comunitățiile locale din mediul rural. Este proprietarul unei vaste colecții de etnografie sătească și fondator și președinte al Rețelei Colecțiilor și Muzeelor Etnografice Sătești Particulare din România (RECOMESPAR)

O gamă largă a preocupărilor sale se îndreaptă către formarea arhitecțiilor și a studenților arhitecți în domeniul meșteșugurilor tradiționale și a celor emergente pentru a identifica soluții de  îmbunătățire a confortului de locuire plecând de la resursele locale. Ca membru al Grupului Rural al Ordinului Arhitecților din România a inițiat și sprijinit realizarea unor îndrumare de proiectare contextuală pentru o mare parte din zonele etnografice ale României.

În prezent este membru în numeroase comisii de avizare ale intervențiilor în zone istorice cu fond construit valoros.